Välkommen till #DelaktighetsBoosten 2023

Ett unikt stöd som stärker delaktighetsarbetet!

Hur arbetar ni med funktionshinder- eller barnrättsfrågor i er kommun eller Region Stockholm? Vad kan förbättras? Vi vet att svaren skiljer sig och att fokusområdena är många. I grunden strävar alla mot att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för vuxna och barn med funktionsnedsättning. Men vi vet också att kommuner och regionen kan anse det svårt att bedriva ett funktionshinderspolitiskt arbete på strategisk nivå.

Nya infallsvinklar
och perspektiv

Därför erbjuder nu Länsstyrelsen i Stockholm det unika metodstödet DelaktighetsBoosten, ett kostnadsfritt metodstöd som kan bidra med nya infallsvinklar och specifik kunskap till ert arbete. Kommuner och regionen i Stockholms län kan ansöka om stödet från Länsstyrelsen i Stockholm.

”DelaktighetsBoosten är flexibel – er kommuns förutsättningar bestämmer formen, under 2023 kommer vi att prioritera ansökningar som rör frågor om barn med funktionsnedsättning och delaktighet.”

DelaktighetsBoosten är ett samarbete med Sweco som har lång erfarenhet av process-, metod- och kunskapsstöd kopplat till funktionsrätt. Du möter ett engagerat team bestående av Petra Bäckman, Eva Pohjanen, Mariana Vikström och Erika Edquist som hjälper er stärka er kommuns arbete med delaktighet.

– Under våren 2022 har vi genomfört en kartläggning av vilka behov kommunerna har bland annat för att stärka arbetet med aktiv involvering med funktionshinderrörelsen, inom funktionshinderråden/motsvarande, säger Erika. Det är också tydligt att det finns behov att stärka kommunernas arbete med att aktivt involvera barn som har funktionsnedsättning vid utvecklingsarbete inom olika verksamhetsområden i kommunerna.

– Ett annat utvecklingsområde som identifierats är att vidareutveckla kommunernas funktionshinderråd för att säkerställa att kommunen involverar rådet inom kommunens sektorsövergripande ansvarsområden, exempelvis inom samhällsplanering, bostadsförsörjning planering av kultur och fritid.

Exempel på insatser inom DelaktighetsBoosten:

 1. Stöd till utvecklingen av modeller för aktiv involvering av barn och unga med funktionsnedsättning inom kommunernas och regionens olika verksamhetsområden.
 2. Stöd till utvecklingen av modeller för aktiv involvering av funktionshindersrörelsen, med fokus på funktionshinderråd/motsvarande. 
 3. Processledning för behovsinventering, vidareutveckling av strategier, handlingsplaner och uppföljning. 
 4. Stöd i att tillgänglighetsanpassa olika verksamheter.

#DelaktighetsBoosten 2020 -2022!

2020 – 2022 innebar startskottet för #DelaktighetsBoosten och med erfarenheten i backspegeln kan vi konstatera att bollen är i rullning i flera kommuner.
– Vi har verkligen märkt att kunskapen och viljan redan finns ute hos kommunerna. Processtödet har därför fungerat som ett startskott för hur alla delar ska användas på bästa sätt. Det blir en tydlig plattform att samlas kring och det är en av de stora vinsterna som processtödet resulterar i, säger Erika Edquist på Sweco. Vår förhoppning är att årets stöd ytterligare ska stärka kommunerna och regionens arbete inom funktionshinderområdet och med fokus på barn med funktionsnedsättning.

Åtta exempel – det fokuserade deltagande kommuner på 2020-2021

Specifika frågor eller heltäckande strategier – beroende på behov och prioriteringar kan #Delaktighetsboosten resultera i olika riktningar.

 1. Haninge – Specifika frågor eller heltäckande strategier – beroende på behov och prioriteringar kan #Delaktighetsboosten resultera i olika riktningar (2020).
 2. Järfälla – Framtagande av funktionshinderspolitiskt program och strategidokument (2020.
 3. Lidingö – Framtagande av funktionshinderpolitiskt program.
 4. Salem – Utveckling och förstärkning av funktionshinderrådets roll i kommunen (2020.
 5. Stockholms stads idrottsförvaltning – Rutin för att enkelt kunna avlägsna hinder i sim- och idrottshallar (2020.
 6. Botkyrka – Breddad delaktighet i kommunens samrådsprocesser (2021).
 7. Stockholms stads idrottsförvaltning – Rutin för att enkelt kunna avlägsna hinder i sim- och idrottshallar (2021).
 8. Jobbtorg Stockholm – Identifiera och sprida exempel på hur personer med funktionsnedsättning får och behåller arbete (2021).

Vill du veta mer?
Ta del av 2020 års redovisning av #Delaktighetsboosten här.
Ta del av 2021 års redovisning av #Delaktighetsboosten här.
Ta del av 2022 års kartläggning –
”Funktionshinderråden i länet. Behov och utveckling, 2022 här.
Redovisning av 2022 och 2023 års processtöd publiceras i slutet av 2023.

Är du redo att boosta din kommun eller Regionen? Ansök nu!

Välkommen att ansöka om 2023 års DelaktighetsBoost!

Vi har tagit del av #DelaktighetsBoosten

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
✔ Haninge
Huddinge
✔ Järfälla
✔ Lidingö
Nacka
Norrtälje

Nykvarn
Nynäshamn
✔ Salem
✔ Sigtuna
Sollentuna
Solna
✔ Stockholm
Sundbyberg
✔ Södertälje

✔ Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands-Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
✔ Österåker
✔ Region Stockholm