Välkommen till #DelaktighetsBoosten

Ett unikt stöd som stärker delaktighetsarbetet!

Hur arbetar ni med funktionshinderområdet i er kommun eller Region Stockholm? Vad kan förbättras? Vi vet att svaren skiljer sig och att fokusområdena är många. I grunden strävar alla mot att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Men vi vet också att kommuner och regionen kan anse det svårt att bedriva ett funktionshinderspolitiskt arbete på strategisk nivå.

Nya infallsvinklar
och perspektiv

Därför erbjuds nu Länsstyrelsen i Stockholm det unika metodstödet DelaktighetsBoosten, ett kostnadsfritt metodstöd som kan bidra med nya infallsvinklar och specifik kunskap till ert arbete. Kommuner och regionen i Stockholms län kan ansöka om stödet från Länsstyrelsen i Stockholm. Genom Myndigheten för delaktighets metodstöd får ni möjlighet att stärka två huvudområden:

1.

Skapa en förstklassig strategi för din funktionshinderspolitik

2.

Optimera samarbetet med funktionshindersrörelsen

“DelaktighetsBoosten är flexibel – er kommuns förutsättningar bestämmer formen och ni kan välja de delar av stödet som är relevant för just er. “

DelaktighetsBoosten är ett samarbete med Sweco som har lång erfarenhet av process-, metod- och kunskapsstöd kopplat till funktionsrätt. Du möter ett engagerat team bestående av Petra Bäckman, Frida Lygnegård, Charlotte Sävås Nikolaisen och Erika Edquist som hjälper er stärka er kommuns arbete med delaktighet.

– Vi genomför bland annat en nulägesanalys som visar luckor och behov, säger Erika. På så sätt vet vi vilka insatser som behöver prioriteras.

– Det kan exempelvis vara att säkerställa informationsspridning till hela kommunen, strategidokument för funktionshinderspolitiken, utbildning av intressenter för att få en gemensam förståelse för frågornas bredd och betydelse och mycket mer.

Fem exempel på insatser inom DelaktighetsBoosten:

  1. Processledning för behovsinventering, vidareutveckling av strategier, handlingsplaner och uppföljning. 
  2. Stöd till utvecklingen av modeller för aktiv involvering av funktionshindersrörelsen.
  3. Stöd i att integrera arbetet mot våld i nära relationer mm i lokala strategier och planer inom funktionshinderområdet.
  4. Stöd i att tillgänglighetsanpassa olika verksamheter.
  5. Processtöd för att åtgärda identifierade systemfel och brister på lokal nivå, inom ramen för uppdraget om personliga ombud.

2020 var en stark start – 2021 ökar vi takten!

2020 innebar startskottet för #DelaktighetsBoosten och med första året i backspegeln kan vi konstatera att bollen är i rullning i flera kommuner.
– Vi har verkligen märkt att kunskapen och viljan redan finns ute hos kommunerna. Processtödet har därför fungerat som ett startskott för hur alla delar ska användas på bästa sätt. Det blir en tydlig plattform att samlas kring och det är en av de stora vinsterna som processtödet resulterar i, säger Erika Edquist på Sweco.

Fem exempel – det fokuserade deltagande kommuner på 2020

Specifika frågor eller heltäckande strategier – beroende på behov och prioriteringar kan #Delaktighetsboosten resultera i olika riktningar.

  1. Haninge – Specifika frågor eller heltäckande strategier – beroende på behov och prioriteringar kan #Delaktighetsboosten resultera i olika riktningar.
  2. Järfälla – Framtagande av funktionshinderspolitiskt program och strategidokument.
  3. Lidingö – Framtagande av funktionshinderpolitiskt program.
  4. Salem – Utveckling och förstärkning av funktionshinderrådets roll i kommunen.
  5. Stockholms stads idrottsförvaltning – Rutin för att enkelt kunna avlägsna hinder i sim- och idrottshallar.

Vill du veta mer? Ta del av 2020 års redovisning av #Delaktighetsboosten här.

Är du redo att boosta din kommun? Ansök nu!

Välkommen att ansöka om stöd redan nu. Sista ansökningsdag är 15 september 2021. Vi börjar behandla ansökningarna 1 juni 2021.

Vi deltar i #DelaktighetsBoosten

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje

Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
✔ Stockholm
Sundbyberg
Södertälje

Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands-Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

✔ = Ansökt