Välkommen till #DelaktighetsBoosten

 Ett unikt stöd som stärker delaktighetsarbetet!

Hur arbetar ni med funktionshinderområdet i er kommun? Vad kan förbättras? Vi vet att svaren skiljer sig och att fokusområdena är många. I grunden strävar alla mot att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Men vi vet också att kommuner ofta anser att det är svårt att bedriva ett funktionshinderspolitiskt arbete på strategisk nivå.

Nya infallsvinklar
och perspektiv

Därför erbjuds nu det unika metodstödet DelaktighetsBoosten, ett kostnadsfritt metodstöd som kommer bidra med nya infallsvinklar och specifik kunskap till ert arbete. Kommuner och regionen i Stockholms län kan ansöka om stödet från Länsstyrelsen i Stockholm. Genom Myndigheten för delaktighets metodstöd får ni möjlighet att stärka två huvudområden:

1.

Skapa en förstklassig strategi för din funktionshinderspolitik

2.

Optimera samarbetet med funktionshindersrörelsen

“DelaktighetsBoosten är flexibel – er kommuns förutsättningar bestämmer formen och ni kan välja de delar av stödet som är relevant för just er. “

DelaktighetsBoosten är ett samarbete med Sweco Society som har lång erfarenhet av process-, metod- och kunskapsstöd kopplat till funktionsrätt. Du möter ett engagerat team bestående av Karin Forss, Charlotte Sävås Nicolaisen och Erika Edquist som hjälper er stärka er kommuns arbete med delaktighet.

– Vi genomför bland annat en nulägesanalys som visar luckor och behov, säger Erika. På så sätt vet vi vilka insatser som behöver prioriteras.

– Det kan exempelvis vara att säkerställa informationsspridning till hela kommunen, strategidokument för funktionshinderspolitiken, utbildning av intressenter för att få en gemensam förståelse för frågornas bredd och betydelse och mycket mer.

5 exempel på insatser inom DelaktighetsBoosten:

  1. Processledning för framtagande och vidareutveckling av strategier och planer. 
  2. Stöd till utvecklingen av modeller för aktiv involvering av funktionshindersrörelsen.
  3. Stöd i att integrera ett våldsperspektiv på lokala strategier och planer. 
  4. Utveckling av system för uppföljning.
  5. Stöd i att göra naturen tillgänglig för alla genom att integrera ett tillgänglighetsperspektiv på lokala strategier och planer (samt behovsorienterade åtgärdsförslag).

Är du redo att boosta din kommun? Ansök nu!

Välkommen att ansöka om stöd redan nu. Sista ansökningsdag är 30 september 2020. Vi börjar behandla ansökningarna 1 juni 2020.

Vi deltar i #DelaktighetsBoosten

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
✔ Haninge
Huddinge
✔ Järfälla
✔ Lidingö
Nacka
Norrtälje

Nykvarn
Nynäshamn
✔ Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
✔ Stockholm
Sundbyberg
✔ Södertälje

Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands-Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

✔ = Ansökt