Ansökan till #DelaktighetsBoosten 2023

Det är enkelt att ansöka till #DelaktighetsBoosten

Först ansöker kommunen eller Regionen om ett konsultationsmöte med SWECO kring behov, upplägg och bedömning av tidsåtgång mm.

    Därefter får ni ett ansökningsformulär som ni fyller i och skickar till Katarina. Länsstyrelsen kommer att bevilja stödet löpande. Vid bedömningen av ansökan prioriteras utveckling av funktionshinderråd samt ledningsgrupp för personligt ombud.

    Ni kan ansöka om #DelaktighetsBoosten f o m 14 mars. Ansökningen stänger 2 maj.

    Vid frågor: kontakta, Katarina på Länsstyrelsen.