Ansökan till #DelaktighetsBoosten 2022

Det är enkelt att ansöka till #DelaktighetsBoosten1

Först ansöker kommunen eller Regionen om ett konsultationsmöte med SWECO kring behov, upplägg och bedömning av tidsåtgång mm.

    Därefter får ni ett ansökningsformulär som ni fyller i och skickar till Katarina. Länsstyrelsen kommer att bevilja stödet löpande. Vid bedömningen av ansökan prioriteras utveckling av funktionshinderråd samt ledningsgrupp för personligt ombud.

    Sista ansökningsdag är 16 september.

    Vid frågor: kontakta, Katarina på Länsstyrelsen.