Tillgänglighet för webbplats

Tillgänglighet för www.delaktighetsboosten.se

Länsstyrelsen i Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.delaktighetsboosten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.delaktighetsboosten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du maila Katarina.Edlund@lansstyrelsen.se.

Svarstiden är normalt 1 arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allt innehåll är tillgängligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av www.delaktighetsboosten.se, samt via https://web.dev/measure där webbplatsen får 99 av 100 poäng. Till granskningsrapport

Senaste bedömningen gjordes den 10 maj 2021.

Webbplatsen publicerades den 12 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 maj 2021.